high quality swiss celine 1598 fashion messenger bags for ladies and men on sale.we offer large quantity high-end smok nord 4 empty rpm 2 replacement pod here at wholesale prices.

ARCHITEKTURA KOMERCYJNA | Studio ARCIS

centrum kultury i aktywności lokalnej Nowe Żerniki

  • lokalizacja: Wrocław, Nowe Żerniki
  • powierzchnia: 1360m2
  • typ: centrum kultury
  • inwestor: instytucjonalny
  • praca konkursowa
  • projektanci: Mariusz Pawlak, Piotr Klasek

 

Projektowany obiekt ma łączyć przewidywaną przez inwestora funkcję z harmonijnym wpisaniem kubatury w kontekst miejsca i otaczającej przestrzeni nakreślony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Podstawowym celem projektu było stworzenie obiektu wpisującego się harmonijnie w otoczenie, zamykającego planowane główne osie komunikacji. Budynek zdecydowanie horyzontalny w formie nawiązuje do skali człowieka, nie przytłacza i zaprasza do środka. Północna elewacja budynku nawiązuje do znajdującej się z tej strony zabudowy jednorodzinnej. Istniejący schron pozostawiono w obecnej formie ograniczając prace do niezbędnego minimum, przewidziano odkrycie żelbetowej struktury ścian, wyburzenie stropu oraz ścian działowych, powstała odizolowana przestrzeń wewnątrz dała miejsce dla widowiskowej sali wielofunkcyjnej. Schron został osłonięty projektowaną kubaturą, jednak nie jest on schowany - stanowi główny element holu, jest elementem spinającym budynek.
Koncepcja projektu opiera się na:wejściu do budynku z poziomu terenu dla widzów i użytkowników, lokalizacji najbardziej „obciążonych” funkcji w parterze,przejrzystej komunikacji dla użytkowników widzów i pracowników. Strefę wejściową do Centrum Kultury stanowi długi, dostępny wyłącznie dla ruchu pieszego plac w części południowej terenu opracowania, połączony bezpośrednio z ciągami komunikacyjnymi od strony południowej i wschodniej. Plac wejściowy został wyniesiony powyżej istniejącego poziomu terenu nawiązując do poziomu terenu strefy wejściowej istniejącego obiektu schronu. Tak przyjęty układ pozwolił połączyć główne kierunki komunikacji przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dostęp dla samochodów obsługi technicznej oraz autobusów zapewnia dojazd od strony północnej. Parkingi zaprojektowano wzdłuż dwóch ciągów komunikacynych przebiegających przez teren opracowania.
Obszerny hol główny zintegrowany z placem wejściowym mieści: recepcję, szatnie dla widzów, kawiarnię i sanitariaty (w okresie letnim hol może również pełnić rolę wystawienniczą). Głównym elementem holu jest wielofunkcyjna sala widowiskowa (schron) wpisana w przyjęty układ funkcjonalny. Znaczna część holu otwarta została na drugą kondygnację, dzięki temu z poziomu piętra widoczna jest bryła sali wielofunkcyjnej – schronu. Otwarcie pozwala też doświetlić przestrzeń holu świetlikiem zamykającym schron. Wprowadzony podział na strefy funkcjonalne (hol główny z salą wielofunkcyjną, pracownie, biura - powoduje że przestrzeń budynku jest bardziej czytelna dla użytkowników.
Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajdują się oni w przestronnym holu częściowo otwartym na dwie kondygnacje. Z holu głównego użytkownik ma dostęp do sali wielofunkcyjnej, kawiarni, pomieszczeń sanitarnych oraz sali zajęć teatralno – ruchowych. Z holu dodatkowo użytkownicy obiektu mają do dyspozycji klatkę schodową oraz windę, prowadzą one odpowiednio na poziom piętra do pracowni, sali zabaw dla dzieci, pomieszczeń biurowych z węzłem sanitarnym.

 

WRÓĆ